Καλάθι αγορών - 0.00
Ετήσιο Χειμερινό Συνέδριο Εκπαίδευσης – Tucson

Ετήσιο Χειμερινό Συνέδριο Εκπαίδευσης – Tucson

NAJA 45ο ACE © Ετήσιο Xειμερινό Συνέδριο Εκπαίδευσης
Tucson, ΑΖ
31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2016
«Διαμάντια και κοσμήματα σε καιρούς κρίσης»
Γιώργος Σπυρομήλιος  CDG

Από το 2009 η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Οι άνθρωποι χρειάζονται κεφάλαια και πολλοί έχουν βρει την προσωρινή λύση πώλησης των κοσμημάτων τους , τόσο μέσω νόμιμων όσο και παράνομων ενεχυροδανειστηρίων. Λόγω της εμπορικής του εμπειρίας ως γεμμολόγος και από την παροχή συμβουλών στο κοινό ως εκτιμητής, ο Γιώργος Σπυρομήλιος έχει δει και τις δύο όψεις της ιστορίας και είναι σε θέση να προσφέρει μια μοναδική οπτική γωνία  για το πώς και οι δύο πλευρές βλέπουν αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση.