Independent Gemological Laboratory | Συνεργάτες

Το Εργαστήριο Independent Gemological Laboratory με την πολύχρονη εμπειρία του έχει καταφέρει να εκδίδει την πιο αναγνωρίσιμη Ελληνική αναφορά και να συνεργάζεται με τα πλέον αναγνωρίσιμα, Διεθνή Γεμολογικά Ινστιτούτα. Ταυτόχρονα, προσφέρει το υψηλότερο, δυνατό επίπεδο ασφάλειας, σιγουριάς και αντικειμενικότητας και εξασφαλίζει, με την κατάλληλη τεχνογνωσία, την ακρίβεια και την αξιοπιστία κάθε έκθεσης που εκδίδει.

Το Independent Gemological Laboratory βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με το Canadian Gemological Laboratory, σε θέματα τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης.
Ο επικεφαλής Γεμολόγος κ. Branko Deljanin B.SC, GG, FGA, DGA, DUG, θεωρείται παγκοσμίως κορυφαίος στην αναγνώριση των συνθετικών Διαμαντιών (HPHT Grown / treated and CVD Grown).

Ο ιστότοπος Jewellery Appraisers of the World αποτελεί έναν διεθνή οδηγό αναζήτησης για τον καταναλωτή και τον επαγγελματία που αναζητά έναν αξιόπιστο εκτιμητή κοσμημάτων στην περιοχή του.
Όλοι οι Εκτιμητές και τα Εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, είναι επαγγελματίες που έχουν επιλεγεί βάση αυστηρότατων κριτηρίων, τα οποία ελέγχονται συνεχώς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής απολαμβάνει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Το I.G.L. έχει την τιμή να είναι το μοναδικό Ελληνικό Εργαστήριο που περιλαμβάνεται στην λίστα.

Το AIJV διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητων εκτιμητών κοσμημάτων.
Τα μέλη του τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με την ακεραιότητα, τη συμπεριφορά, τον επαγγελματισμό και, φυσικά, την ανεξαρτησία.
Σκοπός είναι η προώθηση του ανεξάρτητου εκτιμητή και τα οφέλη από τη χρήση των υπηρεσιών του, από τους ιδιώτες, τους εμπόρους και τον ασφαλιστικό κλάδο.
Επίσης, η διευκόλυνση ενός διεθνούς δικτύου υποστήριξης, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι προκλήσεις για τον εκτιμητή που τοποθετεί την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα πάνω από τα κέρδη.

Το ICGL είναι η επίσημη παγκόσμια ομάδα επιλεγμένων Γεμολογικών Εργαστηρίων.
Ξεκίνησε τη δημιουργία του για να εξυπηρετήσει αλλά και να συνδέσει τα καλύτερα γεμολογικά εργαστήρια παγκοσμίως. Επιδιώκει όχι μόνο την καλύτερη αλλά και την αυστηρά επαγγελματική σχέση μεταξύ εργαστηρίων και αγοράς.
Όλα τα ανεξάρτητα γεμολογικά εργαστήρια καλούνται να ελεγχθούν βάση αυστηρών κριτηρίων, ήθος για το αντικείμενο, κύρος, αλλά και επαγγελματισμό, για να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα οφέλη της επιλεγμένης παγκόσμιας ομάδας.
Σκοπός είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών που τους δίνει το δικαίωμα για μια πιο ουσιαστική και αποδοτική ανταλλαγή πληροφοριών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του γεμολογικού εργαστηρίου να συνεχίσουν να παρέχονται με ουσιαστικότερη εγκυρότητα στους πελάτες.
Εκτός του ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ γεμολογικών εργαστηρίων και της ομάδας, παρόλα αυτά το ICGL προτιμά τα μέλη του να έχουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της γεμολογίας κάτι που αυτό εκτιμάται.
Για να μπορέσει ένα γεμολογικό εργαστήριο να είναι επίσημο μέλος αυτής της τόσο σημαντικής παγκόσμιας ομάδας αποφάσισαν πως πρέπει να έχει ενεργό εργαστήριο τουλάχιστον 5 χρόνια. Καθόλη τη διάρκεια τα πιστοποιητικά του αλλά και το κύρος του, ελέγχονται από τα μέλη της διεθνούς ομάδας για να πιστοποιήσουν την αποδοχή του.

Τα οφέλη του επίσημου εγκεκριμένου μέλους είναι τα εξής:

  • Το όνομά του γίνεται παγκοσμίου φήμης.
  • Μπορεί να επιλέξει πότε θέλει να παρουσιάσει διεθνής διαλέξεις στα υπόλοιπα απλά μέλη.
  • Έχει πρόσβαση να λύσει κάποιο πρόβλημα σε ένα επίτιμο μέλος.
  • Μπορεί να παραστεί σε ιδιωτικό επαγγελματικό εργαστήριο για να δώσει πληροφορίες.
  • Μπορεί να παρουσιάσει άρθρα στη διεθνή ηλεκτρονική σελίδα του ICGL.
  • Έχει δικαίωμα ψήφου στα παγκόσμια συνέδρια του ICGL.

Σημαντική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Independent Gemological Laboratory, αποτελεί η δημιουργία του Mediterranean School of Gemology. Κάθε χρόνο διοργανώνεται ένα διεθνές camp δύο εβδομάδων όπου καλύπτεται όλο το φάσμα γεμολογικών γνώσεων από Intermediate επίπεδο μέχρι Advance. Στην Ελλάδα διοργανώνονται σε τακτά διαστήματα σεμινάρια στους χώρους του Independent Gemological Laboratory που καλύπτουν βασικές γεμολογικές γνώσεις στους πολύτιμους λίθους με ιδιαίτερη έμφαση στο διαμάντι.

Η NAJA δημιουργήθηκε το 1981 με σκοπό να καλύψει την ανάγκη για έναν οργανισμό αξιολόγησης που ειδικεύεται μόνο σε πολύτιμους λίθους και κοσμήματα κι ο οποίος δεν θα συγχέεται με τους λοιπούς κλάδους αξιολόγησης (π.χ. ακίνητης περιουσίας, έργων τέχνης, κ.λπ.)