Το I.G.L. με την πάροδο των ετών, κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού και της αγοράς στις γεμολογικές αναφορές. Ιδρύθηκε το 2002 με μοναδική ενασχόληση την πιστοποίηση και εκτίμηση πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων.

Με την πολύχρονη εμπειρία του έχει καταφέρει να εκδίδει την πιο αναγνωρίσιμη Ελληνική αναφορά και να συνεργάζεται με τα πλέον αναγνωρίσιμα Διεθνή Γεμολογικά Ινστιτούτα. Παράλληλα, προσφέρει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και αντικειμενικότητας και εξασφαλίζει -με την κατάλληλη τεχνογνωσία- την ακρίβεια και την αξιοπιστία κάθε έκθεσης που εκδίδει.

Μία έγγραφη έκθεση του I.G.L. δεν είναι απλά μία αναφορά, αλλά μία εξειδικευμένη δήλωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός πολύτιμου λίθου. Μέσα από επιστημονική έρευνα, ανίχνευση, ακρίβεια, συνέπεια και με την χρήση ειδικών μηχανημάτων, επιβεβαιώνονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Διαμαντιού, γνωστά και ως 4c’s, παρέχοντας συγχρόνως το είδος των αποδεικτικών στοιχείων, που είναι καθοριστικής σημασίας, για την αυθεντικότητα και την μετέπειτα πορεία του πολύτιμου λίθου.

Ιδρυτής του I.G.L. είναι ο κ. Σπυρομήλιος Γεώργιος, ειδικευμένος Γεμολόγος Αδαμαντολόγος.
Σε συνεργασία με το CGL – GRS, παρέχει εκπαίδευση και είναι διοργανωτής του ετήσιου συνεδρίου Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, καθώς και του Mediterranean School of Gemology.

– Association of Independent Jewellery Valuers (AIJV) UK
– National Association of Jewelry Appraisers (NAJA) USA
– International Consortium Gem-Testing Laboratories (ICGL)
– Επιπλέον, είναι μέλος του G.I.A. στην Καλιφόρνια και του H.R.D. στην Αμβέρσα.

– Gemological Association of Great Britain – Diamond Practical Examination Certificate (2000)
– International Gemological Institute of Antwerp – Polished Diamond Grader Diploma (2003)
– Gemological Institute of America – Diamond Essentials Certificate (2010)
– Gemological Institute of America – Coloured Stone Essentials Certificate (2009)
– CGL – GRS – Advanced Gemology / Synthetic Diamonds Identification Certificate (2013)
– CGL – GRS – Coloured Stones Advanced Program Certificate (2013)
– Identification of Natural, Synthetic and Treated Diamonds (2015)