Αναθέτοντας μια εκτίμηση για ασφαλιστικούς σκοπούς σε εμάς θα λάβετε μια σαφή και αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου. Η ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγεται σχετίζεται με ένα κόσμημα και απαιτείται υψηλό επίπεδο εμπειρίας γνώσης και επαγγελματισμού. Η αμερόληπτη ανάλυση και αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αξίας ενός κοσμήματος.