Σημαντική εξέλιξη των δραστηριοτήτων του I.G.L. αποτελεί η δημιουργία του Mediterranean School of Gemology. Κάθε χρόνο διοργανώνεται ένα διεθνές camp δύο εβδομάδων όπου καλύπτεται όλο το φάσμα γεμολογικών γνώσεων από Intermediate έως Advanced επίπεδο. Στην Ελλάδα στους χώρους του Independent Gemological Laboratory διοργανώνονται σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα που καλύπτουν βασικές γεμολογικές γνώσεις στους πολύτιμους λίθους με ιδιαίτερη έμφαση στο διαμάντι.

Mediterranean School of Gemology

Oι K. Branko Deljanin και Γιώργος Σπυρομήλιος ίδρυσαν το Μεσογειακό σχολείο Γεμμολογίας ( Mediterranean Scholl of Gemology ) καθώς και το Μεσογειακό Συνέδριο Γεμμολογιας και Κοσμήματος ( Mediterranean Gemological and jewellery Conference ) το 2014. Το συνέδριο είναι ετήσιο και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό προορισμό.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να εκπαιδεύσει και να βοηθήσει τους επαγγελματίες να κατανοήσουν τις ιδιότητες και τις ιδιαιτερότητες των διαμαντιών , των έγχρωμων λίθων, καθώς και των κοσμημάτων παρέχοντας πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την διατήρηση του υψηλού επαγγελματικού επίπεδου του κλάδου.

Παράλληλα με το Συνέδριο, διοργανώνονται και εκπαιδευτικά εργαστήρια από το Mediterranean School of Gemology.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Για το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του MSG

Επικοινωνία:
Γιώργος Σπυρομηλιος , IGL HELLAS , Επικεφαλής του Συνεδρίου info@iglcert.gr
Branko Deljanin , CGL-GRS , Canada , Επικεφαλής του Συνεδρίου info@cglworld.ca